De Misse 31 5258 JS Berlicum

06 30 98 38 48

Top

Zet de stap naar embodied leadership

Het Oogpunt / Embodied Leadership  / Zet de stap naar embodied leadership

Zet de stap naar embodied leadership

Naar de essentie

Wat is embodied leadership? Als we denken aan leiderschap zit er vaak nogal wat verschil tussen wie je werkelijk bent (ziel) en wie je denkt dat je bent als leider (persoonlijkheid). We zijn veel meer dan het beeld wat we van onszelf hebben, maar omdat we dat nog niet ervaren hebben kunnen we het nog niet bevatten. Je zelfbeeld is daarin maar beperkt. Embodied leadership betekent dat je je essentie meer ruimte geeft in je lichaam.

Embodied leadership betekent je niet laten beperken door sociale verwachtingen en wenselijk gedrag. Je bent volledig afgestemd op je eigen innerlijke kompas en van daaruit in verbinding met de wereld om je heen. Je bent vrijer en meer flexibel om af te stemmen op de omgeving en om daar deel van te kunnen zijn. Dit is embodied leadership. Niet vanuit het denken maar van vanuit de essentie van ZIJN. 

De beperking zit hem in wie we DENKEN dat we zijn
 

Embodied leadership is het opheffen van splitsing tussen hoofd en lijf

Embodied leadership begint al bij je ontwikkeling als kind. Je leert door te ervaren. En die ervaringen heb je met je lichaam. Je eerste contact, geluiden en woordjes, vallen en opstaan. Allemaal ervaringen met je lijf. We leren dus vanzelf. Later in je leven ga je vanuit je cognitie betekenis geven aan je ervaringen. Je leert woorden en zo leer je je gedachten te structureren.  En het nadeel hiervan is dat het verhaal over de ervaring dan belangrijker wordt dan de ervaring zelf. En hiermee leer je een beetje af om vanzelf te leren. Je gaat het verhaal als waarheid zien en gaat minder vanzelfsprekend en open een nieuw ervaring aan omdat je denkt dat je weet hoe het zit. Het hoofd en het lichaam worden zo twee aparte entiteiten, wat ook in de werkomgeving vaak nog benadrukt wordt. In embodied leadership is het belangrijk deze splitsing weer op te heffen en te beseffen dat lichaam en geest een geheel zijn. Lichaamsgericht werken is een manier om deze connectie weer te versterken. 

We stoppen met leren als het VERHAAL over de ervaring belangrijker wordt dan de ervaring ZELF

Bij embodied leadership moet je een ander vocabulaire gebruiken

Om weer te kunnen ervaren, is het van belang het lichaam en de beleving van het lichaam een plek geven in de interactie met jezelf en anderen. De taal van je lichaam is voelen. Je zult meer moeten gaan vertrouwen op je gevoelswereld en minder op de woorden die daar bij horen. Door vanuit contact met het lichaam te werken leer je weer vertrouwen op die gevoelswereld en de onderstroom. Soms ben je dan niet eens in staat om het gevoel te benoemen maar ervaren kun je het wel. Embodied leadership is een nieuwe dimensie van taal toevoegen aan je communicatie, namelijk die van de non-verbale. Je woorden zijn soms beperkend als het gaat om je belevings-en gevoelswereld en de onderstroom. Jouw non-verbale repertoire is daarin veel groter. En dus worden bij embodied leadership resultaten meer uitgedrukt in een staat van zijn, een gebaar of een houding. Met synergologie leer je bijvoorbeeld deze onbewuste signalen van het lichaam herkennen en ontstaat een diep begrip van wat de wezenlijke boodschap is die iemand wil overbrengen. 

Bewustzijn als doel 

Als je dan aangekomen bent in je lichaam, er weer een beetje vertrouwd mee bent geraakt, dan is het belangrijk bewust te zijn van je Zelf. Je essentie. Dat is geen kwestie van praten of bedenken wat jouw intentie zou kunnen zijn. Het is contact maken met dat wat door jou heen gaat en zich wil manifesteren. Dit vereist aandacht en bewustzijn. Op meerdere lagen, dus zowel de mentale als de fysieke laag maar ook de laag van emoties. Door aandacht te hebben voor jouw Zelf heb je meer afstemming met dat wat je wilt creëren. Je intentie wordt duidelijker en je gevoel wordt je nieuwe kompas. Beslissingen worden makkelijker omdat ze uitgelijnd zijn op alle niveau’s van je wezen. Er zijn dan geen onbewuste gevoelens meer die het bereiken van je doelen saboteren.

Jouw intentie kun je niet BEDENKEN, je kunt wel je aandacht erop richten

Co-creatie en sociale lichaam

Op het moment dat je belichaamd aanwezig kunt zijn, ga je ook fysiek ervaren dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel. We zijn het een beetje verleerd in de westerse wereld, omdat we op school vooral leren met het hoofd en individualisme gemeengoed is in onze cultuur. Maar de lichamen om ons heen beïnvloeden ons en wij hen. Dit bewustzijn van het sociale lichaam maakt dat je kunt ervaren dat jouw acties en reacties niet altijd logisch of doordacht hoeven zijn maar soms ook geleid door het grotere geheel. Welke bewegingen maakt de groep als geheel en hoe maak jij daar deel van uit? Met Social Presencing Theatre kun je dit bewustzijn laten groeien. En in plaats van reageren op de rollen en sociale aanpassingen die we onszelf en anderen opleggen binnen onze cultuur, kun je dan vrijheid voelen om samen iets nieuws te laten ontstaan zonder te weten wat het is of gaat worden. Het vertrouwen voelen van de kracht van creatie, die in onze natuur aanwezig is. Dat is embodied leadership. 

Veiligheid en vertrouwen

Embodied Leadership is een hernieuwde connectie met onze innerlijke natuur. Het vertrouwen voelen van de kracht van creatie, die in onze natuur aanwezig is. En voelen dat we daarin op een diepere laag verbonden zijn met alles om ons heen. Met onze buiten-programma’s The Silent Wisdom Trail en The Leader’s trail bieden we je de gelegenheid om dit te ervaren. Het lichaam is daarbij ons belangrijkste instrument. Wil jij ook door je lichaam weer verbinding voelen met je innerlijke natuur en in je eigen leiderschap gaan staan? Zet dan ook jouw stap naar embodied leadership!

Kijk nu in de agenda welke workshop of training past bij jouw ontwikkeling

Judy de Graaff

Judy de Graaff coacht, traint en doceert met de wijsheid van het lichaam.