De Misse 31 5258 JS Berlicum

06 30 98 38 48

Top

Ontdek nu wat Social Presencing Theatre kan betekenen!

Het Oogpunt / Teams in Transitie  / Ontdek nu wat Social Presencing Theatre kan betekenen!
Social Presencing Theatre werken met de wijsheid van je lichaam

Ontdek nu wat Social Presencing Theatre kan betekenen!

Wat is Social Presencing Theatre?

Social Presencing Theatre is een verzameling werkvormen die het lichaamsbewustzijn en het sociaal bewustzijn vergroten. Deze intelligentie kan ingezet worden om complexe situaties te verhelderen en nieuwe oplossingen te ontdekken.

Geschiedenis en oorsprong

Ontstaan door een samenwerking tussen Otto Scharmer (schrijver van het o.a. boek Theory U en Leading from the Emerging Future) en Arawana Hayashi (Senior Lerares Shambala en Bugaku Danseres-Japanse Traditionele dans).

Zo beschrijft Otto Scharmer het: “Een nieuwe sociale kunstvorm welke verschillende projecten van gemeenschappen en hun transformatieve verhalen verbindt. Dit doen we door middel van action Learning, theater, stilte in aandacht, generatieve dialoog en open space. De vraag is hoe je de essentie van deze projecten kan communiceren. En dat op een manier die de kwaliteit van collectief bewustzijn en actie transformeert en verhoogt. Daarom beginnen we met een nieuw experiment. Het experiment is een synthese tussen theater, belichaamd aanwezig zijn, dialoog en stilte. Het heet Social Presencing Theatre.”

Organisatie

Social Presencing Theatre is een onderdeel van het Presencing Institute. Het is een opkomende kunstvorm die het creatieve potentieel van Theorie U en presencing verkent. Het woord “Theater” komt uit de Griekse thea, wat betekent “het zien van het zien.” Het woord theater kan worden gedefinieerd als een “plaats van verwezenlijking van belangrijke gebeurtenissen of acties.” Social Presencing Theatre komt uit de gemeenschap om deze gemeenschap in staat te stellen om zichzelf te zien en de toekomst te ontwikkelen.

Basis

Social Presencing Theatre is een werkvorm voor Sociale Innovatie ontwikkeld door het Presencing Institute. Het is gebaseerd op de door het lichaam ervaren intuïtieve kennis van zichzelf en anderen. Het biedt training in lichaamsgerichte werkvormen. Daarnaast wordt Social Presencing Theatre toegepast op leiderschap en veranderingswerk. Deelnemers aan de werkplaats beoefenen werkvormen die het eigen lichaamsbewustzijn en het bewustzijn van het “sociale lichaam” vergroten. Door hun gevoel van interpersoonlijke connectie te vergroten, kunnen deelnemers hun creativiteit leren inzetten voor wezenlijke co-creatie in het sociale veld. Het gebruik van non-verbale en lichaamsgerichte technieken om ‘stuck’-situaties in het persoonlijke en organisatorische leven te onderzoeken, leidt tot verrassende inzichten en mogelijkheden. Social Presencing Theatre verhoogt de gevoeligheid voor de huidige ervaring. Het brengt aandacht voor verschuivingen in het sociale of contextuele veld. Het is een methode voor het prototypen van de toekomst die zich aandient.

Waarom SPT?

Als situaties complex zijn en oplossingen niet voor de hand liggen. Als onze normale manier van denken en handelen ons geen uitkomsten meer biedt en we onze eigen patronen moeten doorbreken om nieuwe ingangen te kunnen ontdekken.

Hoe SPT?

Door het te DOEN. SPT gaat over doen, ervaren en voelen (lichaam). Het gaat minder over praten, begrijpen, interpreteren, en betekenis geven (geest). Door met het lichaam de oefeningen te ervaren wordt er op een andere manier kennis opgedaan dan gebruikelijk. Lichaamshouding en levenshouding zijn één. Daarom blijkt SPT telkens weer een snelle en effectieve manier om tot de kern te komen en creativiteit vrij te maken voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Wil jij SPT ervaren? Geef je dan nu op voor een oefensessie!

Judy de Graaff

Judy de Graaff coacht, traint en doceert met de wijsheid van het lichaam.