De Misse 31 5258 JS Berlicum

06 30 98 38 48

Top

Synergolo..wat?

Het Oogpunt / Embodied Leadership  / Synergolo..wat?
authenticiteit en lichaamstaal

Synergolo..wat?

Dat is de vraag die me regelmatig gesteld wordt als ik vertel: ‘Ik ben synergoloog’.

En wat betekent dat nu eigenlijk? Het betekent in elk geval dat ik, om mezelf zo te mogen noemen, een 3 jarige beroepsopleiding heb gevolgd aan het Institute de Synergologie Europeén in Parijs. In synergologie®. Wat staat voor de kennis (logos) van samen (syn) in beweging (ergo) zijn. Synergologie is de discipline van het lezen en decoderen van lichaamstaal. Dit nog jonge vakgebied is vanaf de jaren 90 ontwikkeld door Philippe Turchet, die interesse had in de werking van de menselijke geest door naar lichaamssignalen te kijken.

De letters, woorden, zinnen en dan de grammatica van de lichaamstaal

Het vakgebied is inmiddels in de Franstalige wereld enorm in ontwikkeling. Turchet ontwikkelde aan de hand van zijn onderzoeken een lexicon van de lichaamstaal waarin hij meer dan 3500 lichaamsbewegingen gestructureerd documenteerde en van betekenis voorzag. Van de beweging van de tong tot aan de verandering van positie terwijl je zit. Alle aannames en proposities binnen de synergologie worden onderbouwt door wetenschappelijke artikelen over neurologie, biologie en psychologie. Hieruit hebben Turchet  en andere synergologen een ‘grammaticale’ weergave gegeven waardoor het mogelijk wordt om juist de combinaties van lichaamssignalen te decoderen. Door jarenlang het lichaam te bestuderen opent zich een steeds grotere wereld van kennis over de werking van lichaamstaal en de betekenis van de bewegingen die we (onbewust) maken.

Krabben en aaien kalmeert ons zenuwstelsel

Niet alleen het gezicht spreekt

Paul Ekman heeft door zijn jarenlange onderzoeken al een uitgebreide kennisveld ontwikkeld over micro expressies van het gezicht in de uiting van emoties. Maar het vakgebied van synergologie kijkt ook naar het gehele lichaam en de combinatie van signalen. Zeer waardevolle ontdekkingen hierin zijn onder andere de beschrijving van micro-kriebels. Turchet ontdekte dat als mensen iets anders zeggen of doen dat wat ze eigenlijk willen doen of zeggen, de vinger enkele milliseconde een krabbeweging maakt op een specifieke plek op het lichaam. De plek is afhankelijk van waar deze interne spanning psychologisch gezien over gaat. Vanuit de neurologische wetenschap heeft hij hierin bijvoorbeeld verbanden gelegd met de biologische functionaliteit van krabben en aaien en hoe deze beweging ons zenuwstelsel kalmeert.

Een andere ontdekking is de microreactie van de nek, welke onbewust beweging laat zien als we in relatie met anderen ons niet gelijkwaardig voelen. Verder documenteerde en structureerde hij o.a. een methode om handgebaren te decoderen en ontdekte hij dat de tong en de mond ook veel te vertellen hebben.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Als je als synergoloog afstudeert moet je zelf ook een onderwerp van onderzoek kiezen waarmee je bijdraagt aan het wetenschappelijke kennisveld. Ik heb zelf een onderzoek gedaan naar de positie van de voeten ten opzichte van de rest van het lichaam in de context van opstellingenwerk. Het viel me regelmatig op dat mensen in een opstelling niet ‘uitgelijnd’ staan, wat betekent dat er een draaiing is in het lichaam. Of een disbalans in het staan. Het bovenlijf is dan ergens anders op gericht dan de voeten. In mijn hypothese heb ik gesteld dat een lichaam wat niet uitgelijnd is, duidt op een innerlijk niet uitgelijnd zijn in relatie tot de sociale context. Er zit een verschil tussen wat je zelf zou willen en wat de sociale omgeving van je vraagt. De conclusie van uren opstellingen analyseren gaf een sterke indicatie voor het bevestigen van de hypothese maar ik had helaas niet voldoende bewijs om het volledig statistisch te bewijzen.

Uniek in Nederland

Samen met Corien Verplanke ben ik momenteel de enige Nederlandstalige Synergoloog. We hebben flink moeten werken om het Franstalige werkveld naar het Engels en Nederlandse taalgebied te kunnen brengen. Maar het is prachtig en daarom willen we hier ook graag onze kennis delen. We zijn met de oprichting van het Applied Body Language Institute bezig met de ontwikkeling van e-learnings om deze prachtige kennis meer te kunnen delen.  Er valt nog zoveel te ontdekken!

Authenticiteit

Wat ik mooi vindt aan het vakgebied is de ethische code. De ethische code van synergologen vraagt van ons dat we de discipline synergologie alleen inzetten ter bevordering van authentieke communicatie. We begeven ons daarmee niet in de wereld van oordelen en aannames over lichaamstaal. Authentieke communicatie is een vloeiende communicatie waarin gesprekspartners in alle volledigheid kunnen uiten wat er in hen leeft. Het is een staat van zijn van volledige gelijkwaardigheid en streven naar een win-win situatie waarin beide partners aandachtig, assertief en reflectief kunnen zijn. Prachtig toch? Daarmee geloof ik dat we alleen maar meer begrip van elkaar kunnen creëren in de wereld.

 

Judy de Graaff

Judy de Graaff coacht, traint en doceert met de wijsheid van het lichaam.